Nieuwsbericht

Netwerkbijeenkomst - Eenvoudige communicatie 19 juni - Gemeentehuis Veenendaal

Profielfoto van Rianne Slaats
25 mei 2023 | 6 minuten lezen

 

  Netwerkbijeenkomst
     Eenvoudige Communicatie
               19 juni – Gemeentehuis Veenendaal
 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

Communiceren in begrijpelijke taal: een belangrijk onderdeel in de aanpak van laaggeletterdheid!

Ruim 1 op de 7 mensen in Nederland is laaggeletterd. Een groep die niet altijd zichtbaar is, omdat mensen zich hier vaak voor schamen.

Door eenvoudig en begrijpelijk te communiceren bereik je een grotere groep mensen en help je ze mee te komen in de samenleving.  

 

Doel van de bijeenkomst

Tijdens deze middag richten we ons op eenvoudige mondelinge en schriftelijke communicatie. Wat is eenvoudig communiceren? 

Sebastiaan de Kroon van SNS-bank neemt ons mee in een onderzoek over het bereiken van jongeren. Daarnaast is er ruimte 

om zelf te oefenen met het vereenvoudigen van je taalgebruik, voor onderling gesprek en voor ontmoeting.

 

 

Programma

 

14.30 uur

Opening                                        

Martijn Beek - Wethouder Veenendaal

Begrijpelijke financiële taal voor jongvolwassen          

Sebastiaan de Kroon - adviseur Maatschappelijke impact SNS Bank

Eenvoudige schriftelijke en mondelinge communicatie  

Leden van de werkgroep ‘’Taal en Geld’’ 

Zelf aan de slag!

Leden van de werkgroep ‘’Taal en Geld’’ 

 

Wanneer

Maandag 19 juni 14:30 -16:30 uur

 

Waar

Gemeentehuis Veenendaal - Scheepjeswolzaal  

 

Opgeven 

U kunt zich voor 12 juni opgeven via: secretariaat.mo@veenendaal.nl 

 

 

Hopelijk tot 19 juni!

 

Met vriendelijke groet,

 

De leden van de werkgroep taal en geld,

Rianne Slaats - Taalhuis & Bibliotheek Veenendaal

Rianne van Dijk - Gemeente Veenendaal

William Hamoen - Maatschappelijk werker Gemeente Veenendaal

Diana Schimmel - Veens Welzijn

Petra Boelhouwer - Taalhuis, Bibliotheek, Informatiepunt Digitale Overheid Veenendaal

Karin Reijngoudt - Schuldhulpmaatje

Elke Spiegelenberg - Budgetloket gemeente Veenendaal

Brigitte Tijnagel - SNS-Bank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer
Is dit bericht niet voor u bestemd? Dan verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaar maken en verspreiden van dit bericht is niet toegestaan. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Een beschikking of contractuele verplichting wordt uitsluitend per brief verzonden en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon