Algemeen / organisatie
Algemeen / organisatie
Volg de laatste ontwikkelingen binnen onze organisatie
20 documenten - 2 vragen - 90 nieuwsberichten
Astma / COPD
Astma / COPD
COPD, chronische Obstructieve Long Ziekte, is een verzamelnaam voor chronische bronchitis (ontsteking van de bronchiën) en longemfyseem (beschadiging van de longblaasjes)
2 documenten - 16 nieuwsberichten
Geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg
De GGZ richt zich op het: - voorkomen van psychische aandoeningen; - behandelen en genezen van psychische aandoeningen; - laten deelnemen van mensen met een psychische aandoening aan de samenleving; - bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.
2 documenten - 16 nieuwsberichten
Gezondheidsbeleid
Gezondheidsbeleid
Ontwikkelingen m.b.t. het gezondheidsbeleid
32 documenten - 59 nieuwsberichten
Hart & vaatziekte
Hart & vaatziekte
Een verzamelnaam voor alle aandoeningen die betrekking hebben op het hart en de bloedvaten. Je kunt deze opdelen in vier categorieën: Aangeboren afwijkingen; Aandoeningen door vernauwing of blokkering van de bloedvaten; Infectie of ontsteking van het hart of overige aandoeningen.
1 document - 15 nieuwsberichten
Huidzorg
Huidzorg
Mogelijke problemen die voortkomen uit huidaandoeningen zijn huidverkleuringen, pijn, jeuk, bewegingsbeperkingen en lichamelijke handicaps. Daarnaast kampen mensen met de gevolgen van deze huidaandoeningen veelal met psychische klachten als gevolg van schaamte, angstgevoelens of beperkingen die met hun huidaandoening samenhangen.
1 document - 14 nieuwsberichten
ICT
ICT
2 documenten - 15 nieuwsberichten
Leefstijl
Leefstijl
Een gezonde leefstijl bestaat uit: voldoende bewegen, niet roken, geen/weinig alcohol, gezonde voeding en voldoende ontspanning (BRAVO). Samen met de onze partners in de gemeente Veenendaal investeren we in kennisontwikkeling en een sterke netwerkvorming.
3 documenten - 3 nieuwsberichten
Oncologie
Oncologie
Nieuwste ontwikkelingen m.b.t. de behandeling en nazorg van oncologische patiënten.
4 documenten - 27 nieuwsberichten
Ouderenzorg
Ouderenzorg
Het beleid van de overheid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Indien zij gezondheidsproblemen krijgen, kunnen zij zorg en ondersteuning thuis krijgen. De overheid wil een persoonsgerichte aanpak mogelijk maken onder het motto: zorg thuis of dicht bij huis als het kan, verder weg als het moet.
1 document - 14 nieuwsberichten
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
1 document - 16 nieuwsberichten
Sociaal domein
Sociaal domein
Het sociaal domein omvat alle inspanningen die worden verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd
23 documenten - 33 nieuwsberichten