Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eerstelijns Samenwerking Veenendaal Kennisnet

 

Januari 2019

 

Doel

Met het kennisnet van de EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL zorgen de leden van de coöperatie voor uitwisseling van informatie op zijn/haar vakgebied met andere professionals.

 

Doelgroep

De doelgroepen van het kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL zijn de leden van de coöperatie en het brede professionele netwerk van de lokale en regionale gezondheidszorg.

 

Beheer

Alle informatie op het kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL is geordend in thema’s. Ieder thema heeft een redacteur. De redacteur is werkzaam of lid bij EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL.

De redacteur is verantwoordelijk voor de informatie op zijn thema; een redacteur heeft de bevoegdheid informatie op zijn/haar vakgebied te accepteren, te weigeren of anders te ordenen.

De hoofdredactie van het kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL berust bij de centrummanager en het secretariaat van EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL.

Het is deelnemers met een inlog en wachtwoord ook toegestaan informatie toe te voegen over de publieke gezondheidszorg.

De hoofdredactie is zonder opgave van reden bevoegd om berichten en profielen (tijdelijk, deels of geheel) van het netwerk te verwijderen.

Deelnemers hebben het beheer over het eigen profiel. Op basis van de door u ingevulde gegevens krijgt u updates van het kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u de instellingen zelf aanpassen in uw profiel.

 

Besloten/openbaar

Kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL bevat interne bedrijfsinformatie, besloten informatie voor professionals, en informatie voor leden van een groep.

De hoofdredactie van het kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL is bevoegd tot het wijzigen van het openbaarheidsniveau van geplaatste informatie.

 

Commerciële doeleinden

Kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL is uitsluitend bedoeld voor professionele informatie-uitwisseling binnen de eigen organisatie. Gebruik van privé informatie, van persoonlijke gegevens of van de functionaliteiten van het kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

 

Gedrag

Bij het toebrengen van (persoonlijke) schade of het overtreden van de wet, is de hoofdredactie onder verwijzing van deze voorwaarden bevoegd een medewerker direct van het kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL te verwijderen. Zo nodig wordt aangifte gedaan bij de politie.

 

Bezwaar en beroep

Bij de voorzitter van de werkgroep ICT van het kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL kan bezwaar worden gemaakt tegen het intrekken van een toegangscode/autorisatie, uitsluiting van gebruik van faciliteiten, of het verwijderen/wijzigen van informatie.

 

Auteursrecht van informatie geplaatst op het kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL

Alle kennisdragers zoals teksten, grafische elementen, foto’s, logo’s, buttons, audio- of videoclips (deze opsomming is niet limitatief) zijn intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en eigendom van het  kennisnet EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL. Zonder toestemming van EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL is gebruik of openbaarmaking niet toegestaan.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.

Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers. EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.

Gebruikers van het kennisnet vrijwaren EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.

 

Openbaarmaking en toestemming

De vastgestelde voorwaarden in dit reglement gaan in op 1 januari 2019

Bij de toegang en het aanmaken van een profiel verklaren medewerkers kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.

Door akkoord te gaan verklaren medewerkers bekend te zijn met de voorwaarden.

EERSTELIJNS SAMENWERKING VEENENDAAL behoudt zich het recht voor het reglement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.