Nieuwsbericht

Tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Veenendaal

Profielfoto van Yorun van Kasteel
26 juli 2022 | 1 minuut lezen

Zorg 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert centraal de gezondheidszorg. Dit doen zij via de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA). Via de GZA kunnen vluchtelingen contact opnemen met centraal georganiseerde zorgaanbieders. Dit zijn andere zorgaanbieders dan de aanbieders uit Veenendaal. Op dit moment gaan wij er vanuit dat zorgaanbieders in Veenendaal geen (extra) zorg hoeven te leveren. Het kan zijn dat de GZA zelf contact opneemt met zorgaanbieders in Veenendaal. In dat geval kunnen maatwerk-afspraken gemaakt worden tussen de GZA en de aanbieder. 

Welzijn 

Omdat het gaat om tijdelijke opvang is er geen noodzaak voor langdurige begeleiding vanuit welzijn of maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente. Wel bekijken we welke activiteiten overdag kunnen worden aangeboden. Dit gaan we doen in overleg met vrijwilligersorganisaties en lokale organisaties en verenigingen. 

Vaccinatie 

We weten nu nog niet wat de samenstelling van de groep is. Het COA informeert ons over de vaccinatiegraad van de groep. In overleg met de GGD regio Utrecht ondernemen we vervolgens, indien nodig, hier verder actie op. Ook hiervoor verwachten we geen extra zorgvraag van de Veense zorgaanbieders. 
 
Meer informatie en vragen 
Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. Alle actuele informatie over de tijdelijke crisisnoodopvang van vluchtelingen vindt u op onze website. Hier vindt u ook de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag niet op onze website? Dan kunt u uw vraag mailen naar noodopvang@veenendaal.nl 

www.veenendaal.nl/noodopvang