Nieuwsbericht

Let op: datum nascholingsavond "Laat Veenendaal niet vallen" wordt dinsdag 1 oktober !!

Profielfoto van Sandra Vink
30 mei 2024 | 1 minuut lezen

Nascholingsavond (geaccrediteerd voor huisartsen en apothekers) m.b.t. gezamenlijke aanpak Valpreventie in Veenendaal
Van 17.30 - 19.30 uur, DownTown, Veenendaal

Sprekers zijn: Bas van Silfhout , fysiotherapeut en Toorya Sheombar Sewbarath-Misser, apotheker

Leerdoelen zijn: 

1. Deelnemers zijn bekend met de Ketenaanpak Valpreventie van Veiligheid.nl

2. Deelnemers weten waarom én door wie de ketenaanpak Valpreventie in Veenendaal wordt geïmplementeerd

3. Deelnemers kennen de risicofactoren m.b.t vallen

4. Deelnemers kennen de invloed van medicatie op het valrisico

5. Deelnemers weten wat valrisicotest inhoudt én welke zorgverlener deze test mag afnemen

6. Deelnemers weten hoeveel 65+ers mogelijk potentieel een risico hebben op vallen

Meld je direct aan via het agenda item of stuur een mailtje naar secretariaat@eerstelijnssamenwerking.nl